Start

Begripsam vill påverka utvecklingen av tjänster och produkter så att de kan användas av alla. Vi utvecklar och tillämpar metoder så att alla, oavsett förmåga, kan vara med och påverka hur produkter och tjänster ska vara utformade. Vår spetskompetens ligger i kunskap om psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar.

Vi deltar i olika projekt som experter eller projektledare, vi leder workshops, håller föreläsningar och seminarier och genomför användartester.  Genom vårt nära samarbete med föreningen Begripsam kan vi erbjuda ett unikt sätt att genomföra användartester.

Tillsammans med föreningen deltar vi också i standardiseringsarbete både på svensk och internationell nivå.

Vår vision är att kunna bidra till ett samhälle där alla människor kan uppfylla sin fulla potential. Vi bedriver forskning och utveckling i egen regi eller i samverkan med andra som delar vår vision.